Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-05-26 ( Imieniny: Eweliny, Jana)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 dalej zwana Kpa ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej zwana ooś),

zawiadamiam

że, zgromadzony został materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: : ,,Budowie hali wraz z instalacją kabiny lakierniczej na działce o nr ewidencyjnym 867 w miejscowości Styków, gmina Brody”.          

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 10, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brodach. Ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 poniedziałek 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.                    

 

 

 

                                                  Wójt Gminy Brody

                                                 Marzena Bernat

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie
  3.  

                                                              

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,
  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Styków,
  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

Autor: Michał Karwacki

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-03 13:12przez: Michał Karwacki
Opublikowano:2021-03-03 00:00przez: Mateusz Bidziński
Zmodyfikowano:2021-03-03 13:13przez: Mateusz Bidziński
Podmiot udostępniający: Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Odwiedziny:737

Rejestr zmian

  • [2021-03-03 13:13:08]Mateusz BidzińskiDodanie artykułu
  • [2021-03-03 13:10:38]Mateusz BidzińskiDodanie artykułu

Banery/Logo