Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-05-26 ( Imieniny: Eweliny, Jana)

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Klauzula - w celu rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu.

Klauzula - w celu rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, tel. 41 271 12 31, email: gmina@brody.info.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem ochrony danych może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie (41) 271 12 31, wew. 239

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) w celu rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu (w formie milczącej zgody, wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub wydania decyzji administracyjnej).

ODBIORCY DANYCH

 

 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i osobom  uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym  usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania prowadzonego przez organ a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres  wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (B5).   

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo do sprostowania lub ograniczenia na zasadach określonych w przepisach prawa. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, może ją Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych  jest   niezbędne do rozpatrzenia sprawy. 

 

Autor: Wioletta Sobecka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-17 09:16przez: Wioletta Sobecka
Opublikowano:2022-01-17 09:16przez: Łukasz Wzorek
Zmodyfikowano:2022-01-17 09:15przez: Łukasz Wzorek
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Brody
Odwiedziny:548

Rejestr zmian

  • [2022-01-17 09:15:05]Łukasz WzorekUtworzenie i dodanie artykułu

Banery/Logo